درباره ما

ما معتقدیم که

1- بهترین و فنی ترین گروه شرق کشور را دارا هستیم زیرا پروژه های بیمارسانی مشهد نظیر بیمارستان قائم ، بنت الهدی  و بیمارستان سینا ، اورژانس بیمارستان قائم  را ما انجام داده ایم . مستحضر هستید که چه نظارت سختگیرانه ای بر پروژه های بیمارستانی می باشد .از سایر پروژه های انجام شده می توان به برج های بلند مرتبه ای چون اکسون ، باران چهار ، مجتمع گلارین طرقبه ، خانه مدرن پاسارگاد ، برج آسمان ، برج ایلیا ، برج باهر ، برج الیزه دو و سه اشاره کرد

2- بهترین کیفیت و بهترین زمان انجام دهی کارها را داریم و پروژه هتل های عدالتیان ، ستاره ، سپید ، مجتمع قطعه سازی ، قطار شهری ، ایستگاه باب الجواد و ترمینال و…. بیانگر این ادعای ماست.

3- قابل اعتماد ترین گروه شرق کشور هستیم. زیرا پروژه هایی با ملاحظات امنیتی نظیر عرصه میدان شهدای مشهد ( به دلیل تجمع ها ) مجتمع انرژی هسته ای سمنان ، مجتمع آرین سینا مازندران ، و قطار شهری خط سه را انجام داده ایم .

کادری مجرب و متخصص دارای مدرک فورجینگ

مجهز به دستگاه های ژاپنی دایا

تماس با مهندس قاضی