تاریخچه فورجینگ

جوشکاری فورجینگ سربه سرمیلگرد ابتدا در دهه ۱۹۳۰ در ایالات متحده آمریکا و ژاپن تحت عنوان یکی از زیرشاخه های فرآیند جوشکاری گاز اکسی استیلن و با نام (gas pressure welding) گسترش یافت از آن پس، این روش به طور گسترده‌ای مورد استفاده قرار گرفت و در ابتدا به منظور جوشکاری ریل‌ها و لوله‌ها و بعد از آن در جوشکاری میلگردهای فولادی به کار گرفته شد.

تحقیقات بیشتر در ارتباط با این روش در کشور آلمان، روسیه و ژاپن انجام گرفت در کشور ژاپن اکثر میلگردهای فولادی توسط روش جوشکاری فورجینگ سربه سر به یکدیگر متصل می گردند که دلیل این امر مزایای این روش نسبت به سایر روش های معمول می باشد. قابل ذکر است که از این تکنولوژی در حدود سال ۱۳۵۱ در خط راه آهن سراسری ایران استفاده شده است.

تماس با مهندس قاضی